Covid-19 retningslinjer

Indendørsservering

KRAV:

– Fremvise coronapas

Udeservering
I forbindelse med servering udendørs har vi plads til 20 gæster foran og ved hyggelige caféborde rundt om huset.

KRAV
– Ingen krav om coronapas

Undtaget for fremvisning af negativ coronatest
– Børn under 15 år
– Personer, der af medicinske årsager ikke bør få foretaget en covid-19-test.
– Personer, der som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en covid-19-test.

Gæsterne fritaget coronapas-ordningen.
Vi skal som restaurantejer ikke bede om dokumentation for, at gæsterne er undtaget coronapas-ordningen.
Det står dog stadig Amanda frit for at afvise enhver gæster, som ikke kan eller vil fremvise coronapas eller dokumentation for, at de er fritaget.

Bøder iflg. Justitsministerietriet
Hvis vi som privat erhvervsdrivende og I som kunde ikke efterlever reglerne kan vi risikere at få en bøde.
Amanda vil få en bøde på 3.000 kr.
Kunden der undlader at forlade etablissementet efter at være bortvis kan straffes med en bøde på 2.500 kr.